รายงานโควิด​02-04-63 ผู้ป่วยโควิด-19 ที่สงขลาเพิ่มขึ้นอีก 5 รวมเป็น 34 ราย-ยังไม่มีประกาศปิดเมือง

02-04-63 สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ณ วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 12.00 น.ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,875 ราย เพิ่มขึ้น 104 ราย เสียชีวิต 15 ราย โดยมีผู้ป่วยใน 62 จังหวัด กรุงเทพ นนทบุรี ภูเก็ต สมุทรปราการ คือ 5 จังหวัดที่มีผู้ป่วยสะสมสูงสุด