วัดเพชรมงคลรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ที่วัดเพชรมงคล

ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ที่วัดเพชรมงคล จ.สงขลา