วันท้องถิ่นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำข้าราชการส่วนท้องถิ่น "วางพานพุ่มดอกไม้" ถวายรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่น

เช้าวันนี้ (18 มี.ค. 66) นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาสครบรอบ 118 ปี “วันท้องถิ่นไทย” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ชาวอปท.สงขลา ร่วมจัดพิธีถวายราชสักการะ ร.5 เนื่องในวัน "ท้องถิ่นไทย"

18 มีนาคม 2561 จังหวัดสงขลา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมจัดพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่ม ดอกไม้สด หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน "ท้องถิ่นไทย"ประจำปี 2561 โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ท้องถิ่นจังหวัด ผู้นำและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมในพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่ม ดอกไม้สด ณ ห้องประชุมอาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา