วันสงขลา​แถลงข่าวความพร้อมจัดงาน “วันสงขลา” 9-11 มี.ค.66

(2 มีนาคม 2566) ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา นายสืบสกุล ศรีสุข ร่วมแถลงข่าวการจัด “งานวันสงขลา ประจำปี 2566” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2566 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

วันสงขลา (โครงการสืบสานอัตลักษณ์ เมืองสงขลา) วันที่ 9 - 11 มีนาคม 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ จังหวัดสงขลา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดโครงการวันสงขลา (โครงการสืบสานอัตลักษณ์ เมืองสงขลา) วันที่ 9 - 11 มีนาคม 2566 ณ พิพิธภัณฑ์ฑสถานแห่งชาติ สงขลา

​เชิญร่วมสัมผัสวิถีสองเล เสน่ห์สงขลาในงาน "วันสงขลา" วันที่ 9-11 มีนาคม 2565

ขอเชิญชวนทุกท่าน สัมผัส วิถีสองเล เสน่ห์สงขลา ในงานวันสงขลา Songkhla Day ประจำปี 2565 วันที่ 9-11 มีนาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา

เตรียมจัดโครงการจัดงานวันสงขลา 9-11 มี.ค.ร่วมสร้างสำนักรักบ้านเกิด

จังหวัดสงขลา ประชุมหารือเตรียมจัดโครงการสืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา “งานวันสงขลา” ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2565 เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีและปลุกจิตสำนึกในการหวงแหนบ้านเกิด