วานเลนไทน์ตลาดน้ำคลองแห เปิดบริการพิเศษ 10-14 ก.พ.รับตรุษจีน-วาเลนไทน์

เทศบาลเมืองคลองแห ได้กำหนดให้เปิดบริการตลาดน้ำคลองแหพิเศษ 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป เพื่อต้อนรับเทศกาลตรุษจีนและส่งเสริมกระตุ้นการท่องเที่ยวให้เกิดความต่อเนื่อง ได้สัมผัสบรรยากาศพื้นบ้าน อาหารพื้นเมืองรสชาติอร่อย รับชมการแสดงมโนราห์ ,การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น,กิจกรรมสร้างความบันเทิงของผู้ประกอบการตลาดน้ำฯ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย พบกันที่ตลาดน้ำคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา