วิศวะคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ กฟผ. ร่วมลงนาม MOU พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าของภาคใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และ กฟผ. ร่วมลงนาม MOU พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าของภาคใต้ นำความร่วมมือทางวิชาการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้