ศสว​ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งศรีสว่างวงศ์ จากการสอบแข่งขัน ASMO THAI COMPETITION 2019​

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งศรีสว่างวงศ์ จากการสอบแข่งขัน ASMO THAI COMPETITION 2019 ผลการสอบแข่งขัน ได้รับรางวัต่างๆ ดังนี้

​โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ รับถ้วยรางวัลคะแนนรวมสูงสุดในงานเปิดโลกวิชาการ มอ. วิทยานุสรณ์

คณะผู้บริหาร คณะคุณครู และนักเรียน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน และคุณครูผู้ฝึกซ้อม ที่ได้รับถ้วยรางวัลคะแนนรวมสูงสูด จาการแข่งขันทักษะวิชาการ งานเปิดโลกวิชาการ มอ. วิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้นักเรียนได้ทำความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนเป็นอย่างมาก โดยได้รับถ้วยรางวัลคะแนนรวมสูงสูด จากนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฏร