ศูนย์บ่มเพาะศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อว. ม.อ. เปิดรับสมัครผู้ประกอบการบ่มเพาะวิสาหกิจรุ่นใหม่

ด้วยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับสมัคร "ผู้ประกอบการบ่มเพาะวิสาหกิจรุ่นใหม่" ที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง และมีแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

มรภ.สงขลา เฟ้น 20 ทีมประกวดแผนธุรกิจ ปั้น นศ. ขึ้นแท่นผู้ประกอบการรุ่นใหม่

มรภ.สงขลา ชวนนักศึกษาประลองไอเดีย ส่งแผนธุรกิจเข้าประกวด ชิงเงินรางวัลเกือบครึ่งแสน หวังสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพิ่มขีดความสามารถแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมและบริการ

ศูนย์บ่มเพาะฯ ม.อ. เปิดรับผู้ประกอบการ OTOP ร่วมอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ

ตามที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการโครงการ OTOP โดยใช้งานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยพัฒนาทักษะเชิงลึก และภูมิปัญญาให้กับผู้ประกอบการโครงการ OTOP และทายาทผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมให้ทายาทผู้ประกอบการโครงการ OTOP ที่สนใจในการประกอบธุรกิจได้รับการพัฒนา ศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมประชาชนและผู้ประกอบการโครงการ OTOP ในชุมชนท้องถิ่นได้เรียนรู้ทักษะการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาขึ้นเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กับผู้ประกอบการโครงการ OTOP

ขอเชิญผู้สนใจอบรมฟรี "การทำธุรกิจ International Salad Solution" 19-21 ก.พ.59

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการ โดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน ปี 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การทำธุรกิจ International Salad Solution" ในระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องอบรม อาคาร Sport Complex ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่