สคร.12​24 มีนาคม วันวัณโรคสากล สคร.12 ย้ำ วัณโรค รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย

24 มีนาคมของทุกปี เป็นวันวัณโรคสากล (World TB Day) ซึ่งในปี 2563 ได้รณรงค์ภายใต้แนวคิด ถึงเวลา ยุติปัญหาวัณโรค (IT’S TIME TO END TB) รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย ตามเป้าหมายแผนปฏิบัติการระดับชาติ นำไปสู่ เมืองไทย ปลอดวัณโรค เพื่อโลกปลอดวัณโรค

หัดคร่าชีวิตเด็กเล็กทุพโภชนาการ สคร.12 ย้ำโรคหัดป้องกันได้ด้วยวัคซีน

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ปลุกพลังประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ล่าง เฝ้าระวัง โรคหัด ย้ำเกิดมากสุดในกลุ่มเด็กเล็ก ที่มีภูมิต้านทานต่ำ ภาวะน้ำหนักน้อยกว่ามาตรฐาน และภาวะทุพโภชนา โรคหัดป้องกันได้ด้วยวัคซีนและเด็กเล็กต้องได้รับสารอาหารครบถ้วน

สคร.12 เตือน หน้าฝน ระวัง โรคไข้ปวดข้อยุงลาย เน้น มาตรการ 3 เก็บ

โรคไข้ปวดข้อยุงลายระบาดในช่วงหน้าฝน แนะประชาชนโดยเฉพาะในพื้นภาคใต้ตอนล่าง ปฏิบัติตาม มาตรการ “3 เก็บ” หากคนในครอบครัวหรือชุมชนป่วยด้วยโรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือพบผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลายควรพบแพทย์ทันที

29 ก.ย. วันหัวใจโลก สคร.12 ห่วง แนวโน้มโรคหัวใจเพิ่มสูงขึ้น แนะ แนวทางปฏิบัติตัวเพื่อสุขภาพหัวใจที่แข็งแรง

29 ก.ย. วันหัวใจโลก สคร.12 ห่วง แนวโน้มโรคหัวใจเพิ่มสูงขึ้น แนะ แนวทางปฏิบัติตัวเพื่อสุขภาพหัวใจที่แข็งแรง