สงขลาแคนนิ่งสงขลาแคนนิ่ง จัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2

บมจ. สงขลาแคนนิ่ง จัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน ประจำปี 2561" ครั้งที่ 2

เหล่า HERO แห่ง บมจ.สงขลาแคนนิ่ง ร่วมใจกันบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

เหล่า HERO แห่ง บมจ.สงขลาแคนนิ่ง ร่วมใจกันบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

สงขลาแคนนิ่ง เข้ารับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณผลงานกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและแปรรูปอาหารทะเลบรรจุกระป๋องส่งออกในกลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน ผู้ผลิตและส่งออกปลาทูน่าเป็นอันดับหนึ่งของโลก นำโดยคุณคุณธีรวัฒน์ อภิชาโต ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมโรงงาน เข้ารับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตร เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ เชิดชูผลงานในการบริหารจัดการและดำเนินกิจกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี ภายใต้งาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯเมื่อเร็วๆนี้

สงขลาแคนนิ่ง เข้ารับโล่รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่4

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและแปรรูปอาหารทะเลบรรจุกระป๋องส่งออกในกลุ่มบริษัท ไทยยูเนี่ยน ผู้ผลิตและส่งออกปลาทูน่าเป็นอันดับหนึ่งของโลก นำโดยคุณประวีณ ศรีสุวิภา ที่ปรึกษาอาวุโส และคุณกิตติศักดิ์ ศักดิ์พานิช หัวหน้าแผนกวิศวกรรมโรงงาน เป็นตัวแทน เข้ารับโล่รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่4โดยมีคุณสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ประจำปี 2560 จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) เมื่อเร็วๆนี้