สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 MOU ด้านการศึกษาและการฝึกอาชีพ กับประเทศมาเลเซีย

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จับมือ AKADEMI BINAAN MALASIA (ภาคเหนือ) MALASIA ร่วมลงนามความร่วมมือพร้อมวางแผน พัฒนา และใช้โปรแกรมการฝึกอบรมด้านการศึกษา และโครงการนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง และ โครงการ Intermship Industrail (ฝึกอาชีพ) สำหรับพนักงาน และนักศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เปิดประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เปิดประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 ระดมกำลังคนอาชีวะ เผยแพร่ผลงาน นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ Thailand 4.0

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3 รวมพลบัณฑิต ซ้อมใหญ่พิธีรับปริญญาบัตร

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จัดพิธีซ้อมรับปริญญาบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ โดยมีบัณฑิตในสังกัดสำเร็จการศึกษาจำนวนนับร้อยคน ร่วมพิธีการซ้อมในครั้งนี้

มทร.ศรีวิชัย ลงนามร่วมสถาบันอาชีวะฯ ร่วมพัฒนาพลังงานทดแทนสนองนโยบายรัฐบาล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3