สทิงพระเปิดงาน “เที่ยวท่าหิน กินปลามิหลัง นั่งเรือแลบัวชมพู เรียนรู้วิถีตาลโตนด”

เมือวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงาน “เที่ยวท่าหิน กินปลามิหลัง นั่งเรือแลบัวชมพู เรียนรู้วิถีตาลโตนด” ครั้งที่ 1 ณ จุดลงเรือวัดท่าหิน ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา ร่วมกับภาคีเครือข่ายประชาชน ประชาสังคม และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชีวภาพ(องค์กรมหาชน) BEDO เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ ผู้คนทั้งในและต่างถิ่น ได้เข้ามาเที่ยวชม สัมผัสวิถีชีวิต พักผ่อนกับบรรยากาศธรรมชาติบริสุทธิ์ จากนั้นได้ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำและกุ้งก้ามกราม จำนวน 1 ล้านตัว สนับสนุนโดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ชมรมคนรักสองเล โดยนายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว

ชาวประมงพื้นบ้านอำเภอสทิงพระ ปลื้มการวางซั้งปลา สร้างแหล่งพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ

ชาวประมงพื้นบ้านอำเภอสทิงพระ ปลื้มการวางซั้งปลา สร้างแหล่งพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ ส่งผลให้ปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้น สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

ผู้ว่าฯ เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ที่สทิงพระ

จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

​ประชาชนทั่วทุกสารทิศร่วมห่มผ้าพระเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ และพิธีสมโภชวัดจะทิ้งพระ 1,080 ปี

ประชาชนทั่วทุกสารทิศ หลั่งไหลร่วมงานประเพณีห่มผ้าพระเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ กวนข้าวมธุปายาส ประจำปี 2563 และพิธีสมโภชวัดจะทิ้งพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 1,080 ปี