สนามท้องถิ่น​ส่องกระแสเปลี่ยน 48 เทศบาลของสงขลา มีนายกใหม่ถึง 27 คน

การเลือกตั้งเทศบาลเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 จังหวัดสงขลา มีท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลรวมทั้งสิ้น 48 แห่ง มีนายกใหม่ถึง 27 คน โดยเฉพาะเทศบาลนคร 2 แห่ง เปลี่ยนนายกใหม่ทั้งหมด ส่วนเทศบาลเมือง 11 แห่ง เหลือพื้นที่ให้นายกเก่าเข้าวินแค่ 2 ที่เท่านั้น มีเพียงเทศบาลตำบลที่นายกเก่ายังเหนี่ยวแน่นในหลายสนาม โดยแบ่งเป็นรูปแบบต่างๆ ดังนี้

​ส่องโค้งสุดท้ายสนามเทศบาลเมืองคอหงส์-ควนลัง-คลองแห-บ้านพรุ-ทุ่งตำเสา

ส่องโค้งสุดท้ายสนามเทศบาลเมืองคอหงส์-ควนลัง-คลองแห-บ้านพรุ-ทุ่งตำเสา

​ประธานปุ๋ย ฟอร์มทีมคนรุ่นใหม่สานต่อพัฒนาบ้านหาร

เทศบาลตำบลบ้านหาร อ.บางกล่ำ เมือเล็กรอยต่อหาดใหญ่ที่กำลังเติบโต เลือกตั้งเที่ยวนี้มีผู้สมัครนายกเพียงคนเดียว คือสท.ปุ๋ยหรือประธานปุ๋ย นายสุวรรณ ตรีไวย อดีตประธานและสท.ที่ทำงานการเมืองในพื้นที่มายาวนาน ตอนแรกนึกว่าจะต้องแข่งกับอดีตนายกหลายสมัยอย่างบังโส๊ป นายสักรียา หวังบิลหมัด ที่เป็นแม่ทัพฝ่ายบริหารมายาวนานตั้งแต่ปี 44 ยาวนานกว่า 20 ปี การเลือกตั้งเที่ยวนี้ไม่ลงสมัครต่อทำให้มีผู้สมัครนายกเพียงคนเดียว

​สนามเทศบาลตำบลบ้านไร่ อดีตกำนันท้าชนอดีตนายก มีลุ้นทั้ง 2 ทีม

เทศบาลตำบลบ้านไร่ คือพื้นที่บางส่วนของตำบลบ้านพรุซึ่งพื้นที่ไข่แดงนั้นเป็นเทศบาลเมืองบ้านพรุ พื้นที่รอบนอก ม.3 ม.8-9-10-11 จากอบต.บ้านพรุมาเปลี่ยนชื่อเป็นเทศบาลตำบลบ้านไร่ เพื่อลดความสับสนของชาวบ้าน ในการเลือกตั้งเที่ยวนี้ถือว่าน่าสนใจเพราะกำนัน+ผู้ใหญ่บ้าน ลาออกมาลงแข่งกับนายกเก่า