สพป.สตูลสพป.สตูลติวเข้ม PISA ครูขยายโอกาส

นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.สตูล มอบหมาย กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ (PISA 2018) ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ สพป.สตูล

สพป.สตูล มอบเกียรติบัตร นร.โครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพ ประกอบอาชีพยึดความซื่อสัตย์ สุจริต

สพป.สตูลมอบเกียรติบัตร นร.โครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพ ประกอบอาชีพยึดความซื่อสัตย์ สุจริต

สพฐ.เตรียมผลักดันโรงเรียนบ้านเกาะอาดัง สตูล เป็นต้นแบบการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เตรียมผลักดันโรงเรียนบ้านเกาะอาดัง ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล เป็นต้นแบบการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน

ครูสตูลพร้อมลับสมองฝึกทักษะสะเต็มศึกษารับมือผู้เรียนเทอมหน้า

ครูสตูลพร้อมลับสมองฝึกทักษะสะเต็มศึกษารับมือผู้เรียนเทอมหน้า