สมเด็จพระเทพสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ "ปีกุนหมูอยู่ยั่งยืน" ส.ค.ส. ปีใหม่

สมเด็จพระเทพรัตนฯ พระราชทาน ส.ค.ส. ปีใหม่ พ.ศ. 2562 กับภาพฝีพระหัตถ์ "ปีกุนหมูอยู่ยั่งยืน" พร้อมกับพระราชทานพรปีใหม่ให้แก่ปวงชนชาวไทย

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ๘ มี.ค.๖๑

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงในวันพฤหัสบดีที่ ๘มีนาคม ๒๕๖๑

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียนตชด.บ้านประกอบออก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประกอบออก หมู่ที่3 ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่โรงเรียน ตชด.อ.นาทวี จ.สงขลา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเชิญ พิศลยบุตร หมู่ที่ 9 บ้านซ่อนทอง ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา ในโอกาสเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเชิญ พิศลยบุตร อ.นาทวี จ.สงขลา