สร้างถนน​รับงบ 30 ล้านขยายถนนและสร้างสะพานลอยช่วงหน้าโรงเรียนญ.ร.ส.สายสนามบินหาดใหญ่

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายวิชัยรัฐ แก้วโชติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 พร้อมด้วย นายสุธี มณีอ่อน ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบสำนักงานทางหลวงที่ 18 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 ทางหลวงหมายเลข 4135 ตอนควบคุม 0101 ตอน ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ ระหว่าง กม.6+500 - กม.7+025 ระยะทาง 0.525 กิโลเมตร งบประมาณ 30,000,000 บาท ณ ห้องประชุมโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และเพื่อพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ได้มาท่อนนึงหล่าว เพชรเกษมสายเก่ามีงานก่อสร้างและขยายถนนช่วงรัตภูมิ 2จุด

ได้มาท่อนนึงหล่าว เพชรเกษมสายเก่ามีงานก่อสร้างและขยายถนนช่วงรัตภูมิ 2จุด

ก่อสร้างถนนยางพารา 19 ล้านบาทจากแยกโรงปูนถึงทางไปตลาดน้ำคลองแห

เทศบาลนครหาดใหญ่ เขามีโครงการก่อสร้างถนนด้วยส่วนผสมของยางพาราแล้วหลายสาย และสายล่าสุดที่กำลังเริ่มดำเนินการก่อสร้างเป็นถนนรัถการ ช่วงแยกโรงปูนถึงแยกทางไปตลาดน้ำคลองแห ซึ่งเริ่มดำเนินโครงการแล้ว

งานสร้างสะพานข้ามแยกควนลัง แจ้งปิดการจราจรบางส่วนขอให้ตรวจสอบและเผื่อเวลาเดินทางด้วย

ใครที่ต้องขับรถผ่านแยกควนลัง คงได้เห็นถึงโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกแล้ว ซึ่งมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด (15 ก.ค.61) ทางโครงการก่อสร้างได้มีการปิดการจราจรบางส่วน คือ