สะเดาเตรียมจัดงานสงกรานต์สองแผ่นดินยิ่งใหญ่ ผนึกกำลังฟื้นการท่องเที่ยวด่านนอก สะเดา

ชมรมผู้ประกอบการโรงแรมและธุรกิจด่านนอก ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา ผนึกกำลังภาครัฐ ท้องถิ่น ท้องที่ ภาคธุรกิจ และประชาชน ร่วมกันจัดงานสงกรานต์สองแผ่นดินอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อต้อนรับและสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ รวมถึงชาวไทยที่เดินทางมาเยือนพื้นที่บ้านด่านนอกในช่วงวันที่ 12-14 เมษายน 2561 รวมถึงเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวด่านนอกให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง

สะเดาเปิดงาน ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ส่งเสริมการเที่ยวชายแดนเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม

อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เปิดงานท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ตามโครงการจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสะเดา การท่องเที่ยวชายแดนเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรมและเชื่อมโยงไปสู่อาเซียน

สะเดา ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุการพิทักษเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษ

31 มกราคม 2561 นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายบุญพาศ รักนุ้ย นายอำเภอสะเดา ร่วมต้อนรับพล.ต.มโนช จันทร์คีรี เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และคณะ ซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธานและร่วมสังเกตการณ์ในการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุประจำเดือนมกราคม 2561 ในพื้นที่เทศบาลตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

ขนมจีนมุสลิมเส้นหลากหลายสีสันสดใสที่สะเดา สร้างจุดขายใหม่เพิ่มรายได้งดงาม

สาวสะเดาไอเดียดี เปิดร้านขายขนมจีนมุสลิมเส้นหลากหลายสีสันสดใสโดนใจลูกค้าสร้างรายได้งดงาม ถูกใจทั้งคนไทยและมาเลเซีย