สะเดา​เล่นน้ำใสใกล้ชิดธรรมชาติที่ "น้ำตกวังหินสูง" ทุ่งหมอ สะเดา

อำเภอสะเดา อีกหนึ่งอำเภอพื้นที่ป่าต้นน้ำของจังหวัดสงขลา มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ผู้คนยังรู้จักไม่มากนักอีกหลายที่ สำหรับใครที่อยากพักผ่อนพาเด็กๆ ไปเล่นน้ำคลองใสไหลเย็นใต้ต้นไม้ที่ร่มรืนขอแนะนำที่นี่เลย "วังหินสูง" บ้านควนดินเหนียว ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

รองผู้ว่าฯ ประชุมติดตามความคืบหน้าก่อสร้างศูนย์คมนาคมรอบรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัด พร้อมติดตามโครงการศูนย์คมนาคมขนส่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา

กยท.ส่งเสริมการปลูกโกโก้ พืชทางเลือกสร้างรายได้เพิ่ม-เน้นรวมกลุ่มสร้างตลาดเข้มแข็ง

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สาขาสะเดา จังหวัดสงขลา จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรชาวสวนยาง ปีงบประมาณ 2564 การปลูกโกโก้ร่วมในสวนยางพาราและพื้นที่ว่างเปล่า ผนึกความร่วมมือสมาคมโกโก้ไทยร่วมให้ความรู้ จัดหาต้นพันธุ์คุณภาพมาจำหน่ายในราคาพิเศษ ดึงสหกรณ์การเกษตรสะเดา เป็นแหล่งรวมผลผลิตเพิ่มความมั่นใจทางการตลาดแก่เกษตรกร

​โควิด-19 สงขลาวันนี้พบผู้ป่วยเพิ่ม 29 สะสม 269 คน สั่งคุมเข้มพื้นที่แนวชายแดน

20-04-64 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดสงขลาวันนี้ พบผู้ป่วยเพิ่ม 29 คน ยอดผู้ป่วยสะสม 269 คน เป็นผู้ป่วยในประเทศ 265 คน และเป็นผู้ป่วยต่างประเทศ 4 คน แม่ทัพภาค4 สั่งคุมเข้มพื้นที่แนวชายแดนกันคนลักลอบเข้าเมือง ขอความร่วมมือประชาชนดูแลตัวเองอย่างเข้มงวด