สัตว์คนเลี้ยงว่าไง เล็งให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องขึ้นทะเบียนสัตว์ 450 บาท

ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ มุ่งให้เกิดการขึ้นทะเบียนสัตว์ทุกประเภท

โรงฆ่าสัตว์วันนี้...กลายเป็นที่พักพิงหมาเหงาไปเสียแล้วหรือนี่

โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครหาดใหญ่ ที่ถนนปุณณกัณฑ์ ด้านหลัง ม.อ.หาดใหญ่ ทราบมาว่าอดีตเป็นโรงฆ่าสัตว์ที่สะอาด สวยงาม ทันสมัย ที่หลายท้องถิ่นต้องมาศึกษาดูงานที่นี่ แต่เมื่อมาถึงยุคนายกไพร โรงฆ่าสัตว์ถูกยกเลิกไปเมื่อหลายปีมาแล้ว พื้นที่ตรงนี้กลายเป็นที่จอดรถขยะบ้าง ที่เก็บของบ้าง ก่อนหน้านี้ข่าวว่าจะยกให้เป็นที่ตั้งของโรงพักคอหงส์ แต่ตอนนี้คงไม่แล้วเพราะดูท่าโรงพักคอหงส์คงตั้งถาวรที่สวนสาธารณะไปเสียแล้ว

โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมเปิดให้บริการ 21 ธ.ค.นี้

โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดเปิดบริการโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป เวลาทำการ 08.30-16.30 น. ณ อาคารจุฬาภรณการุณยรักษ์ ข้างประตูศรีทรัพย์ (ประตู 109)