สัมมนาเชิญร่วมสัมมนาฟรี เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่

เชิญร่วมสัมมนาฟรี เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่

รมช.ศึกษาเปิดสัมมนารองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ที่สงขลา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดสัมมนาวิชาการและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการด้านการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่สงขลา

รมว.อุตสาหกรรม เปิดสัมมนา พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม และ SME 4.0 ที่สงขลา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดการสัมมนา พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสาหกรรม และ SME 4.0 ที่ จ.สงขลา มีผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างคึกคักกว่าพันคน

ชวนร่วมงาน 24 ปี รศ.นิด้าสงขลา สัมมนาวิชาการ เศรษฐกิจไทยปี 2017 โอกาสทางธุรกิจ

ขอเชิญร่วมงานสังสรรค์ "24 ปี รศ.นิด้าสงขลา" ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมบุรีศรีภู ถ.ศรีภูวนารถ หาดใหญ่