สาย1​มทร.ศรีวิชัย นำนักศึกษาลงพื้นที่สาย 1 หาดใหญ่ เก็บข้อมูลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

มทร.ศรีวิชัย นำนักศึกษาจากวิทยาเขตสงขลา และวิทยาลัยรัตภูมิ ลงพื้นที่ชมสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสย่านถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 ใจกลางเมืองหาดใหญ่ ร่วมสร้างและผลักดันโครงการถนนแห่งอาหารเมืองหาดใหญ่ (Hatyai Gastronomy City) ย้อนรอยความเจริญรุ่งเรืองของเมืองในอดีตให้กลับคืนมา

ทีมวิจัย มทร.รัตภูมิ ลงพื้นที่สาย 1 เก็บข้อมูลพัฒนา "ถนนแห่งอาหารเมืองหาดใหญ่"

ทีมนักวิจัย วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตลอดแนวถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 (สาย 1) เพื่อจัดโครงการการถนนแห่งอาหารเมืองหาดใหญ่ (Hatyai Gastronomy City) โดยสร้างพื้นที่ต้นแบบถนนแห่งอาหารเมืองหาดใหญ่ จากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน