สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาพาณิชย์สงขลา เตรียมความพร้อมเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์สู่ระบบการตลาดออนไลน์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมพัฒนาเตรียมความพร้อมเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์สู่ระบบการตลาดออนไลน์

พาณิชย์จังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือไม่จำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือไม่จำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา แจ้งปิดรับสมัครร้านธงฟ้าประชารัฐแล้ว

ร้านธงฟ้าประชารัฐจังหวัดสงขลา ตามนโยบายสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ขณะนี้ปิดรับสมัครแล้ว

เงื่อนไขการจ่ายเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และแนวทางปฎิบัติของร้านธงฟ้าประชารัฐ

เงื่อนไขการจ่ายเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และแนวทางปฎิบัติในการจำหน่ายสินค้าแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ