สินค้า​คำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับชิปปิ้งจีน ฉบับเข้าใจง่าย

คำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับชิปปิ้งจีน ฉบับเข้าใจง่าย

ผู้ว่าฯ เร่งผลักดันผลผลิตการเกษตรให้เป็นสินค้าคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่มก่อนวางตลาด

ผู้ว่าฯสงขลา เร่งผลักดันผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นสินค้าคุณภาพระดับพรีเมียมของจังหวัดสงขลา พร้อมเร่งส่งเสริมการปลูกพืชที่หลากหลายสร้างรายได้ชดเชยราคายางพาราที่ตกต่ำ