สิ่งแวดล้อม​ประกาศเอกราชทางสิ่งแวดล้อม โจทย์ที่ท้าทายของนายกชาย ส.ส.เดชอิศม์ ขาวทอง

นายกชาย ส.ส.เดชอิศม์ ขาวทอง เขต 5 สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ประกาศนโยบายสำคัญตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นผู้แทนว่าจะขอทำหน้าที่ดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับจังหวัดสงขลา และเป็นผู้ผลักดันให้เกิดกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดที่มีบทบาทชัดเจนเป็นรูปธรรม

รองฯเอกรัฐ ประชุมประมวลข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษความสกปรกของน้ำเสียลุ่มน้ำคลองนาทวี

จังหวัดสงขลา ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยงข้องเพื่อประมวลข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษและประเมิน ความสกปรกของน้ำเสียในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองนาทวี

ประชุมเครือข่าย ทสม.จังหวัดสงขลา ดึงกลุ่มอาสาร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเครือข่าย ทสม. จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมเนื่องในวัน ทสม. แห่งชาติ ระดับจังหวัดจัดกิจกรรมเนื่องในวัน ทสม. แห่งชาติ ระดับจังหวัด