หรรษาเจบีใกล้แล้ว HANSA JB WEDDING GOLDEN WEEK 12-18 กุมภาพันธ์ 2561

เวลาสำคัญสำหรับคู่รัก มาถึงแล้ว HANSA JB WEDDING GOLDEN WEEK 12-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง Galleria บริเวณ ล็อบบี้ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่

โรงแรมหรรษาเจบีสวัสดีปีใหม่หน่วยงานต่างในจังหวัดสงขลา

คุณศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสงขลา รับมอบกระเช้าผลไม้อวยพรวันขึ้นปีใหม่ จาก นฤมล เหมมันต์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย โรงแรมหรรษา เจบี

หรรษาเจบีอบรมพนักงานใหม่ มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่และเพิ่มพูนทักษะการบริการ

จันทพัชร์ สุทธิสมิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ โรงแรมหรรษา เจบี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม สำหรับพนักงานใหม่ ในหัวข้อ “มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่และเพิ่มพูนทักษะการบริการ” ณ ห้องจุติ บี โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ เมื่อวันก่อน