หลาดชุมทางทุ่งสง​มรภ.สงขลา ผนึกเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ-วิทยสถาน “ธัชภูมิ” ฟื้นคุณค่าทุนวัฒนธรรม

มรภ.สงขลา ร่วมหารือเครือข่ายราชภัฎและวิทยสถาน “ธัชภูมิ” ร่วมหารือขับเคลื่อนกระบวนการฟื้นคุณค่าทุนวัฒนธรรม สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ควบคู่สืบสานสู่เด็กรุ่นใหม่ พร้อมร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมฟื้นใจเมือง หลาดชุมทางทุ่งสง