หาดทิพย์​หาดทิพย์ รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2563

นางสาวรัตนาวดี เกียรติซิมกุล ผู้อำนวยการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล การเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2563 ภายใต้ประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน(SDC) ประเภท กิตติกรรมประกาศ (Sustainability Disclosure Acknowledgement) สถาบันไทยพัฒน์ โดย นางสาววีรญา ปรียาพันธ์ Director of Sustainability เป็นผู้มอบรางวัล ในงาน “The State of Corporate Sustainability in 2020” บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)ได้ผ่านคัดเลือก จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งได้พิจารณาจากข้อมูลความยั่งยืนที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ทั้งหมดด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน ในรูปแบบของการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ และการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว โดยสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งหาดทิพย์ ได้รับกิตติกรรมประกาศเป็นครั้งแรก ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น5 หอศิลปกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563

​“หาดทิพย์” ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ "หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2563" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

คุณสยาม สุวรรณรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เป็นตัวแทนของ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่รางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือหุ้นยั่งยืนประจำปี 2563 จาก ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งหาดทิพย์เป็น 1 ใน 124 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน และเป็น 1 ใน 16 บริษัทในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (Agro & Food Industry) ทั้งนี้ได้รับพิจารณาให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนมาแล้ว 3 ปีซ้อน (ปี2561-2563)

ภาพประทับใจ หาดทิพย์ เคียงข้างชาวใต้ สู้อุทกภัยน้ำท่วม ปี 2563

คุณดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส - Corporate Affairs บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) นำทีมอาสาสมัครหาดทิพย์ ลงพื้นที่มอบผลิตภัณฑ์น้ำดื่มน้ำทิพย์ และถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และมอบกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา พัทลุง และตรัง จำนวนกว่า 5,000 ครัวเรือน โดยถุงยังชีพประกอบด้วย อาหารแห้ง ยารักษาน้ำกัดเท้า ยาสามัญประจำบ้าน ทิชชู่ทำความสะอาด และไฟฉาย พร้อมกันนี้ ได้มอบปลากระป๋องและผลิตภัณฑ์น้ำดื่มน้ำทิพย์ จำนวน 2,000 ชุด ผ่านกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้เพิ่มเติมเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคม 2563 เป็นต้นมา

​หาดทิพย์ เติมงบประมาณสนับสนุนสมาคมกีฬาเทควันโดฯ สู้ศึกโอลิมปิกที่ญี่ปุ่น

นายประทีป แก้วประสิทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนมอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 จำนวน 7 ล้านบาท โดยมีนายธนฑิตย์ รักตะบุตร เลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา