หาดใหญ่ในตำนานปิดตำนานนายกตลอดกาล "เคร่ง สุวรรณวงศ์" อดีตนายกเทศมนตรี 28 ปีผู้สร้างเมืองสู่นครหาดใหญ่

ปิดตำนานนายกตลอดกาล "เคร่ง สุวรรณวงศ์" อดีตนายกเทศมนตรี 28 ปีผู้สร้างเมืองสู่นครหาดใหญ่

ตำบลควนลังมีกี่หมู่บ้าน บันทึกไว้ก่อนเลือนหาย

การแบ่งเขตการปกครองเป็นหมู่บ้าน ในหลายตำบลที่ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองเริ่มหายไปแล้ว เพราะกฎหมายเดิมระบุไว้ว่าเมื่อเป็นเทศบาลเมืองให้ยุบกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และหมู่บ้านก็หายไปด้วย

ราชกิจจานุเบกษา พ.ศ.2478 แยกตำบลคอหงษ์ ออกจากหาดใหญ่

ตำบลหาดใหญ่ในอดีต เป็นตำบลที่ใหญ่มากแต่มีพื้นที่ชุมชนอยู่เฉพาะย่านชุมทางรถไฟเท่านั้น และเมื่อมีการจัดตั้งสุขาภิบาลหาดใหญ่ และยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลหาดใหญ่ในปี พ.ศ.2478 จึงได้มีการแยกพื้นที่รอบนอกเป็นตำบลใหม่ ดังประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 8 ธันวาคม 2478 เรื่องเปลี่ยนแปลงเขตตำบล

90 ปี เคร่ง สุวรรณวงศ์ นายกตลอดกาลแห่งนครหาดใหญ่

13 กรกฎาคม คือวันครบรอบวันเกิดของนายเคร่ง สุวรรณวงศ์ อดีตนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ที่ครองตำแหน่งตั้งแต่ปี 2517-2545 รวมทั้งสิ้น 8 สมัย ระยะเวลาดำรงตำแหน่งกว่า 28 ปี และเขาเริ่มเป็นสมาชิกสภาเทศบาลหรือส.ท.มาตั้งแต่ปี 2500