อบจอบจ.สงขลา จัดการแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด สงขลาคัพ ครั้งที่5

อบจ.สงขลา จัดการแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด สงขลาคัพ ครั้งที่5

อบจ.สงขลา สัมมนาสื่อ ตั้งเป้าปี 59 มุ่งพัฒนาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องหลัก

ศูนย์ข่าวบ้านเรา.-อบจ.สงขลา จัดสัมมนาสื่อมวลชนจังหวัดสงขลา เผยตั้งเป้าปี 2559 มุ่งพัฒนาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องหลักให้ จ.สงขลา เป็นเมืองสะอาด มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สะอาด เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว