อพ.สธ. มรภ.สงขลา​“อพ.สธ. มรภ.สงขลา” ผนึกเครือข่าย เก็บเกี่ยวข้าวแปลงนาอนุรักษ์

โครงการ อพ.สธ. มรภ.สงขลา จับมือภาคีเครือข่าย เก็บเกี่ยวข้าวแปลงนาอนุรักษ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ พร้อมเข้าร่วมเวทีเสวนา “มุมมองความมั่นคงทางอาหารของชุมชน” หวังสร้างความหวงแหนอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

​“อพ.สธ. มรภ.สงขลา” จัดกิจกรรมปลูกปักดำพันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้

โครงการ อพ.สธ. มรภ.สงขลา จับมือทีมนักวิชาการ-นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปลูกปักดำพันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ หวังใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวด้านสายพันธุ์ข้าวท้องถิ่น ตามแนวทางการดำเนินงานด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช