อสจังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบเครื่องหมาย “ รักษาดินแดนยิ่งชีพ ”

จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบเครื่องหมาย“รักษาดินแดนยิ่งชีพ”เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ