อส.หาดใหญ่ฝ่ายปกครองหาดใหญ่ เปิดยุทธการพิทักษ์เมืองนำ อส.ดูแลพื้นที่ตลอด 24 ชม.

"ฝ่ายปกครอง อ.หาดใหญ่ ใช้ยุทธการ"พิทักษ์เมือง"ดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ในห้วงเทศกาลปีใหม่ ตลอด 24 ชม." พร้อมดึงกำลังเจ้าหน้ารอบนอกร่วมดูแลพื้นที่เขตเมืองหาดใหญ่เป็นพิเศษ