อาชีวะวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เปิดบ้าน อาชีวะสงขลา มุ่งประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าด้านวิชาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เปิดบ้าน “อาชีวะสงขลา” มุ่งประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าด้านวิชาชีพ และการจัดการศึกษาสู่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนด้านอาชีวศึกษา นักเรียนในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักสนุกสนาน

มทร.ศรีวิชัย ลงนามร่วมสถาบันอาชีวะฯ ร่วมพัฒนาพลังงานทดแทนสนองนโยบายรัฐบาล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

อาชีวะบริการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ ออกหน่วยซ่อมแซมที่กระแสสินธุ์

อาชีวะบริการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ ออกหน่วยบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ อุปกรณ์การเกษตร และซ่อมแซมบ้านเรือน ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

จัดงบจังหวัดเพิ่มช่วยพื้นที่คาบสมุทร-นำอาชีวะร่วมซ่อมรถ-เครื่องใช้ไฟฟ้า

จากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของจังหวัดสงขลา ล่าสุดสถานการณ์เริ่มคลี่คลายและเข้าสู่ภาวะปกติแล้วในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ เหลือเพียงพื้นที่ 4อำเภอคาบสมุทรประกอบด้วย ระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ และสิงหนคร ที่ยังประสบภัยน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ ล่าสจังหวัดสงขลา จัดสรรเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเหตุอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม แก่ 4 อำเภอ คาบสมุทรสทิงพระ เพิ่มเติมจากเดิม อนุมัติไปแล้วอำเภอละ 200,000บาท เพิ่มอีกอำเภอละ 300,000 บาท รวมเป็นอำเภอละ 500,000 บาท โดยอนุมัติตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559