อุทกภัยสงขลา ประชุมทุกภาคส่วนจัดเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์เพื่อรับมือช่วงหน้าฝน

จังหวัดสงขลา ประชุมขับเคลื่อนการจัดสรรเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ประจำปี 2561 ให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ทัพเรือภาคที่ 2 ร่วมกับชมรมจิตอาสาสงขลา ลงพื้นที่ทำความสะอาดโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย

ทัพเรือภาคที่ 2 ร่วมกับชมรมจิตอาสาสงขลา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ลงพื้นที่ทำความสะอาดโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย

สงขลาระดมทุกภาคส่วนออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบริเวณคาบสมุทรสทิงพระ

จังหวัดสงขลาระดมทุกภาคส่วนออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบริเวณรอบลุ่มทะเลสาปสงขลาคาบสมุทรสทิงพระ ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการน้ำดื่มและยารักษาโรคน้ำกัดเท้า

ร.10 โปรดเกล้าฯให้องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้สบอุทกภัย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้สบอุทกภัยในพื้นที่ อ.สิงหนคร จังหวัดสงขลา