เกษตรเชิญสมัครร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้ารับสมัคร โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

เกษตรเขต 5 เลือกแปลงใหญ่แพะระโนด คว้าที่ 1 ภาคใต้ พร้อมชิงระดับประเทศ

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เคาะแล้ว แปลงใหญ่แพะระโนด คว้าที่ 1 ภาคใต้ พร้อมชิงระดับประเทศ

​จังหวัดสงขลา เปิดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าว “คนสงขลา บริโภคข้าวสงขลา”

จังหวัดสงขลา เปิดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าวจังหวัดสงขลา ตามโครงการพัฒนาอาชีพการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร “คนสงขลา บริโภคข้าวสงขลา”

สงขลา จัดโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิต สู้โควิด-19 พื้นที่ 16 อำเภอ

ที่แปลงเกษตรกรต้นแบบ หมู่ที่ 5 ต.โรง อ.กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานเปิดโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 พื้นที่ 16 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา แปลงเกษตรกรต้นแบบ พ.จ.อ. สมปอง เพชรสงคราม อ.กระแสสินธุ์ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การติดเชื้อโรคโควิด-19 โดยมี นายครรชิต กปิลกาญจน์ นายอำเภอกระแสสินธุ์ นายวิชัย ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดสงขลา รวมถึง หัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ