เกษตรธรรมนัส ลงพื้นที่สงขลา รับฟังปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกพริกพร้อมร่วมหาแนวทางแก้ไข

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา รับฟังปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกพริก พร้อมร่วมหาแนวทางแก้ไข

​กระทรวงพาณิชย์ เดินสายชี้แจงโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร 5 สินค้าปี 2

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดเวทีชี้แจงโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร 5 สินค้าปี 2 ที่หาดใหญ่ เน้นสร้างความมั่นคงยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร พร้อมวางแผนระยะยาวรักษาระดับราคาสินค้าเกษตรให้มั่นคง

เชิญสมัครร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้ารับสมัคร โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

เกษตรเขต 5 เลือกแปลงใหญ่แพะระโนด คว้าที่ 1 ภาคใต้ พร้อมชิงระดับประเทศ

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เคาะแล้ว แปลงใหญ่แพะระโนด คว้าที่ 1 ภาคใต้ พร้อมชิงระดับประเทศ