เกษตรปลอดสารพิษเกษตรกลางเมืองปลูกคะน้าปลอดสารพิษลงแปลงแล้ว

เย็นวันนี้กลุ่มเกษตรกลางเมืองนำต้นกล้าคะน้าใบหยิกที่เพาะไว้ 10 วัน มาปลูกลงแปลงจำนวน 140 ต้น โดยแบ่งเป็น 7 แถว แถวละ 20 ต้น ด้านนางนัทพร บุหลัน ประธานกลุ่มเกษตรกลางเมือง ได้กล่าวว่า "คะน้าที่ปลูกในวันนี้ บางต้นอาจมีปัญหาเหี่ยวหรือไม่ติดก็ได้ เนื่องจากบอบช้ำในการย้ายจากถาดเพาะมาลงแปลงปลูก แต่ได้เตรียมต้นสำรองไว้จำนวนหนึ่ง ไว้ซ่อมกรณีต้นไหนไม่รอด" สำหรับต้นคะน้าที่ปลูกในวันนี้ คาดว่าสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งทีมงานแวด วง เกษตร จะอัพเดทความคืบหน้ามาให้รับทราบกันต่อไป