เกาะติดโครงการ​รับงบ 30 ล้านขยายถนนและสร้างสะพานลอยช่วงหน้าโรงเรียนญ.ร.ส.สายสนามบินหาดใหญ่

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายวิชัยรัฐ แก้วโชติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 พร้อมด้วย นายสุธี มณีอ่อน ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบสำนักงานทางหลวงที่ 18 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 ทางหลวงหมายเลข 4135 ตอนควบคุม 0101 ตอน ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ ระหว่าง กม.6+500 - กม.7+025 ระยะทาง 0.525 กิโลเมตร งบประมาณ 30,000,000 บาท ณ ห้องประชุมโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และเพื่อพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

เวนคืนแนวถนน 60ม.งบ 570ล. สร้างก่อน 2เลน ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ช่วงบ้านพรุ-สนามบิน

กรมทางหลวง จัดเวทีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองหาดใหญ่สายตะวันออก หลังได้งบก้อนแรกในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 570 ล้านบาทเริ่มก่อสร้างช่วงบ้านพรุ-สนามบิน 7 กม. เตรียมเวรคืนแถวถนนกว้าง 60 เมตร โดยสร้างเป็นถนน 2 เลนก่อน ด้านชาวบ้านที่ร่วมเวทียังสับสนและมีคำถามต่อโครงการในหลายประเด็น

​ตรวจสอบโครงการก่อสร้างริมคลอง30เมตร เมื่อไหร่จะกลับมาเหมือนเดิม?

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครหาดใหญ่ ซึ่งเป็นโครงการขุดวางท่อระบายน้ำเสียใต้คลองเลียบถนนราษฎร์ยินดี หรือที่เรียกกันติดปากว่าคลอง30เมตร โดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และเทศบาลนครหาดใหญ่ สทบ 10% รวมงบประมาณ 110 ล้านบาท ตามสัญญาจ้างเริ่มดำเนินโครงการ 16 มกราคม 2560 สิ้นสุดสัญญา 10 เมษายน 2561

เกาะกลางถนนช่วงหาดใหญ่ในต้นไม้หายไปไหนหมดแล้ว

ไม่ได้ผ่านทางนี้นานแล้ว วันนี้เห็นภาพในเพจเทศบาลนครหาดใหญ่ เขามีการขุดต้นไม้เกาะกลางถนนช่วงหาดใหญ่ในถึงแยกสนามบินนอกออกไปหมดแล้วหรือครับ เขาปรับปรุงภูมิทัศน์กันแบบไหนยังไงต่อหรือครับ ชาวหาดใหญ่คิดเห็นเช่นไรกันบ้าง