เกาะยออธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดหลาดริมเล @เกาะยอ ยกระดับสู่ตลาดต้องชมแห่งที่5

อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดงาน หลาดริมเล@เกาะยอ เป็นตลาดประชารัฐต้องชม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และแก้ไขปัญหา ปากท้องของประชาชน ผู้มีรายได้น้อย และเพิ่มช่องทางในการกระจายสินค้าเกษตร เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

เปิดงาน OTOP นวัตวิถี ชูเอกลักษณ์เด่นส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะยอ

จังหวัดสงขลา เปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะยอ กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยดึงเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชุมชน วัฒนธรรมบนอัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่

พร้อมจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของดีเกาะยอ 23-26 ส.ค.นี้ที่วัดแหลมพ้อ

จังหวัดสงขลา แถลงข่าวเตรียมจัด "งานส่งเสริมการท่องเที่ยวของดีเกาะยอ" ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี พร้อมเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว

เปิดสภาองค์กรชุมชนและชมรมการท่องเที่ยวเกาะยอ มุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่

จังหวัดสงขลา จัดพิธีเปิดป้ายสภาองค์กรชุมชนตำบลเกาะยอและชมรมการท่องเที่ยวเกาะยอ เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ปัญหาของพื้นที่ร่วมกัน