เขารูปช้าง​นิพนธ์ ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ มรภ.สงขลา และเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหานาท่วมในพืนที่เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีนายจักรธร สุริแสง นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง ตัวแทนจากแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ตัวแทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ชลประทานจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้

​ เชฟรอน-P2H ชู “น้ำโมเดล” ขับเคลื่อนการช่วยเหลือวัยรุ่นเผชิญปัญหา-เชื่อมโยงสหวิชาชีพสร้างสังคมสุขภาวะ

“น้องน้ำ” เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยววัย 19 ปี ที่มีลูกเมื่อไม่พร้อม แต่ดูเหมือนว่าการเลี้ยงลูกแต่เพียงลำพังโดยคุณแม่วัยใสจะเป็นเพียงการจั่วหัวเรื่องของปัญหาในเคสนี้เท่านั้น ทว่าเมื่อมองเข้าไปในบริบทแวดล้อมเรายังพบปัญหาด้านสังคมอื่นๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือพร้อมๆ กันไปด้วย อาทิ การมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ทั้งสมาชิกในครอบครัวบางคนยังมีปัญหาด้านเศรษฐกิจและสุขภาพอีกด้วย การช่วยเหลือให้น้องน้ำสามารถเลี้ยงลูกได้อย่างมีคุณภาพ จึงไม่ใช่เพียงการช่วยเหลือเธอเท่านั้น แต่อยู่ที่การทำอย่างไรให้น้องน้ำและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งต้องอาศัยการดำเนินงานในหลายมิติ ด้วยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน หรือที่เรียกว่า ทีมสหวิชาชีพ ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และยังเป็นโมเดลในการช่วยเหลือคุณแม่วัยใสในกรณีอื่นๆ ด้วย “น้ำโมเดล” คืออะไร บทความนี้จะพาไปหาคำตอบกัน

​"นายกแบน" ขอโอกาสชาวบ้านสานต่ออีกสมัยพร้อมนำพาสู่เทศบาลนครเขารูปช้าง

นายกแบน ประสงค์ บริรักษ์ นำทัพเปิดตัว “ทีมพัฒนาเขารูปช้าง” ท่ามกลางกองเชียร์ที่มากันอย่างล้นหลาม ประกาศพร้อมเดินหน้าพัฒนาเขารูปช้าง ให้ก้าวสู่จุดสูงสุดจากอบต.สู่เทศบาลนครแห่งที่ 3 ของจังหวัดสงขลาให้สำเร็จด้วยตัวเองก่อนขยับไปสู่ตำแหน่งอื่น

ทม.เขารูปช้างจัดกิจกรรมพิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง นำทีมงานของเทศบาล ประชาชนชาวเขารูปช้าง ทำพิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป