เคร่ง สุวรรณวงศ์90 ปี เคร่ง สุวรรณวงศ์ นายกตลอดกาลแห่งนครหาดใหญ่

13 กรกฎาคม คือวันครบรอบวันเกิดของนายเคร่ง สุวรรณวงศ์ อดีตนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ที่ครองตำแหน่งตั้งแต่ปี 2517-2545 รวมทั้งสิ้น 8 สมัย ระยะเวลาดำรงตำแหน่งกว่า 28 ปี และเขาเริ่มเป็นสมาชิกสภาเทศบาลหรือส.ท.มาตั้งแต่ปี 2500