เคเบิลทีวีHI CABLE SONGKHLA เจ้าภาพประชุมเครือข่ายพันธมิตร HI CABLE ทั่วประเทศ

HI CABLE SONGKHLA ตอกย้ำความพร้อมเป็นผู้ให้บริการธุรกิจเคเบิลทีวีและอินเตอร์เน็ต ในพื้นที่จังหวัดสงขลาอย่างเต็มศักยภาพ ด้วยโครงข่าย FTTX (Fibre to The Home) ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และพร้อมเชื่อมโยงโครงข่ายพันธมิตร HI CABLE ทั่วประเทศเพื่อเสริมความแข็งแกร่ง