เดือนสิบ3 มหาวิทยาลัย ร่วมสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ เสนอให้เป็นวันหยุดเรียนทั่วภาคใต้

3 มหาวิทยาลัย ร่วมสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ เสนอให้เป็นวันหยุดเรียนทั่วภาคใต้

งานบุญเดือนสิบปีนี้ อย่าลืมหลบเรินกันมั่งพี่น้องเห้อ

"เดือนสิบให้เห็นหน้า เดือนห้าให้เห็นตัว" เชื่อว่าหลายคนคงได้ยินคำนี้จากคนแกๆ แถวบ้านกันมั่ง

สถาบันทักษิณคดีศึกษา สืบสานทำบุญเดือนสิบ แลโนรา รักษาประเพณี

สถาบันทักษิณคดีศึกษา จ.สงขลา จัดงานสืบสานประเพณีท้องถิ่นไทยภาคใต้ ทำบุญเดือนสิบ แลโนรา รักษาประเพณี

สีสันทำบุญเดือนสิบที่วัดหูแร่ คึกคักเด็กและเยาวชนร่วมแห่ขบวนหุ่นเชิดทองสูง

ชาวบ้านหูแห่จัดพิธีแห่หุ่นเชิดทองสูง2 ตัวชายและหญิงเป็นตัวแทนบรรพบุรุษในงานบุญสารทเดือนสิบครั้งที่2 หรือการส่งตายาย ซึ่งสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ