เที่ยวชุมชนเตรียมเปิดแผนที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมชุมชน ม.อ.นำร่องร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่

หาดใหญ่ เมืองท่องเที่ยวที่ไม่เคยหลับไหลในอดีต กำลังถูกเปลี่ยนไปจากการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็ว และยิ่งมาเจอกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างมาเลเซีย สิงคโปร์ ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวหลักหายไปหมดส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการของเมืองโดยตรง