เอสเซ็บ​สงขลา ได้รับการคัดเลือกเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ ลำดับที่ 6 ก้าวสู่เมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการ

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประเมินเมืองไมซ์ซิตี้ เพื่อรับรองผลการประเมินการเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ประจำปี พ.ศ.2563 โดยจังหวัดสงขลา ได้ผ่านการเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ ลำดับที่ 6 ของประเทศไทย

​"สงขลา" พร้อมรับการประเมินยกระดับสู่ MICE City เมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศนาการ

MICE City ไมซ์ซิตี้ คือเมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศนาการ ปัจจุบันประเทศไทยคือ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ชลบุรี ขอนแก่น และภูเก็ต และมีอีก 2 เมืองที่เสนอเข้ารับการประเมินเพื่อเป็นเมืองแห่งไมซ์ซิตี้ เมืองต่อไปของประเทศ คือ สงขลา และนครราชสีมา