แต่งตั้งโยกย้ายณรงค์พร ณ พัทลุง นอภ.หาดใหญ่ขึ้นปลัดจ.พังงา ทวีวุฒิ สังข์ศิริ นอภ.สะเดาแทน

ศูนย์ข่าวบ้านเรา.-อำเภอหาดใหญ่ อำเภอใหญ่ที่หลายคนใฝ่ฝันอยากมานั่งเป็นผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตำรวจ ฝ่ายความมั่นคง งานด้านเศรษฐกิจ การศึกษา รวมถึงฝ่ายปกครองนั่นคือนายอำเภอหาดใหญ่ ที่ปัจจุบันนายณรงค์พร ณ พัทลุง ที่ดำรงตำแหน่งนายอำเภอหาดใหญ่ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2556