แถลงข่าวไตรมาสธปท.ใต้ สรุปศก.ใต้ ไตรมาส 4 แผ่วลง เกษตร-ส่งออกลด แต่ท่องเที่ยวยังขยาย

ศูนย์ข่าวบ้านเรา.- ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ แถลงข่าวสรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 และแนวโน้มปี 2559 ซึ่งคาดว่ายัง “ขยายตัวได้”