แหลมสมิหลาชาวสงขลากว่า 5,000 คน ร่วมงานรวมพลังแห่งความภักดีที่แหลมสมิหลา

ชาวเมืองสงขลากว่า 5,000 คน ร่วมงาน รวมพลังแห่งความภักดี ที่บริเวณแหลมสมิหลา เพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช