โค​ตรวจเข้มพื้นที่ชายแดนใต้เดินทางเข้าสงขลาต้องฉีดวัคซีนแล้วหรือมีผลตรวจภายใน 72 ชม.

จังหวัดสงขลา เพิ่มความเข้มข้น!! ตั้งด่านคัดกรองโควิด-19 วันแรก ในเส้นทางสายหลักที่เชื่อมต่อไปยังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรค

สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสงขลา ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ผู้ติดเชื้อใหม่ 467 ราย

สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสงขลา ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2564

​8 ต.ค.64 โควิด-19 สงขลา 456 ราย-อาจมีมาตรการล๊อคดาวน์ 4 จังหวัดชายแดนใต้

สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสงขลา ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2564 วันนี้ตัวเลขออกมาไม่ตรงกันโดยข้อมูลจากสบค.ส่วนกลางระบุว่าจำนวน 444 ราย อยู่อันดับ 7 ของประเทศ ส่วนข้อมูลของสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ 456 ราย อย่างไรก็ตาม 10 จังหวัดผู้ติดเชื้อสูงสุดของประเทศมีภาคใต้ถึง 5 จังหวัด

​7 ต.ค.64 โควิด-19 สงขลาติดเชื้อใหม่ 596 ราย ย้ำปชช.ติดตามคิวการฉีดวัคซีนอย่างใกล้ชิด

สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสงขลา ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 596 ราย มากเป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ และอันดับ 2 ของภาคใต้รองจากยะลา ที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 740 ราย ในขณะที่ยอดผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564 จำนวน 652,853 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.24 ของกลุ่มเป้าหมาย 1,083,675 ราย และขอเน้นย้ำให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสาร และคิวฉีดวัคซีน COVID-19 ของแต่ละโรงพยาบาลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้เพื่อไม่ให้พลาดควิการฉีดวัคซีน ได้แก่...