โครงการสานสายใยมอบ 124 ทุน โครงการสานสายใย แด่น้องกำพร้า จังหวัดตรัง ครั้งที่ 4

ม.อ.ตรัง ร่วมกับ ชมรมมุสลิมสัมพันธ์ตรัง มอบ 124 ทุน โครงการสานสายใย แด่น้องกำพร้า จังหวัดตรัง ครั้งที่ 4