โควิดสงขลาประกาศ ปลดล็อคภูเก็ต พื้นที่เสี่ยง COVID-19

สงขลาประกาศ ปลดล็อคภูเก็ต พื้นที่เสี่ยง COVID-19 .............................................................................ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เรื่อง ยกเลิกรายชื่อจังหวัดที่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

​สรุปมาตรการผ่อนปรนของจังหวัดสงขลา ตามแนวทางภายใต้ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 10

สรุปมาตรการผ่อนปรนของจังหวัดสงขลา ตามแนวทางภายใต้ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 10

​เชิญผู้สนใจร่วมโครงการฝึกอบรมแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 7 หลักสูตรสร้างอาชีพหลังโควิด-19

นายชนินทร์ สาครินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จังหวัดสงขลา ร่วมกับ อบจ.สงขลา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 12 สงขลา และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา จัดโครงการฝึกอบรมแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็นการเสริมอาชีพให้กับผู้ที่ประสบปัญหาว่างงาน หรือต้องการทำอาชีพใหม่หลังช่วงวิกฤตโควิด-19

​พบผู้กลับจากซาอุฯ ติดเชื้อโควิด-19 อีก 2 ราย ยังคุมเข้มตั้งด่านตรวจและใส่หน้ากากอนามัย

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 สงขลา วันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย เป็นนักศึกษาที่เดินทางกลับมาจากประเทศซาอุดิอาระเบีย ทั้งหมดรวมมีผู้ติดเชื้อ 6 ราย และรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา โดยแบ่งตามภูมิลำเนาดังนี้