โชคสมานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางลอดทางรถไฟเชื่อม รพ.หาดใหญ่-โคกสมานคุณ

โครงการก่อสร้างถนนรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ ในเขตพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) บริเวณซอย 7 ถนนรัถการ เชื่อมต่อปากซอย 14 ถนนโชคสมาน 5 เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทางทั้ง 2 ฝั่ง ทีมข่าวลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการล่าสุด 2 เมษายน 2559